Ceník

Služba
Cena

Náprava řečových vad

130 - 150 Kč 

Kurzy pro děti

150 Kč

Indivudální speciálně pedagogická konzultace
a ostatní služby

250 - 350 Kč

 

 

 

Ceník je orientační. Nabídku lze přizpůsobit požadavkům a potřebám Vašeho dítěte.