Ceník

Služba
Cena

Náprava řečových vad

120 - 150,- Kč 

Kurzy pro děti

120 - 150,-Kč

Indivudální speciálně pedagogická konzultace
a ostatní služby

250 - 350,- Kč

 

 

 

Ceník je orientační. Nabídku lze přizpůsobit požadavkům a potřebám Vašeho dítěte.