Pedagogické a speciálně pedagogické služby a konzultace

- náprava řečových vad pod odborným vedením
 
- poradenství se zaměřením na poruchy autistického spektra a Downův syndrom
 
- dobrý start pro dítě s odkladem školní docházky
 
- příprava na úspěšný vstup do 1.třídy
 
- náprava jemné a hrubé motoriky
 
- reedukace SPU
 
- náprava řečových dovedností + mluveného i psaného slova - úrazy hlavy, mozkové příhody - pomocí metody splývavého čtení SFUMATO,
  obrázkový komunikační systém VOKS, Afatický slovník, aj.alternativní metody
 
- doučování vzdělávacího programu I.st.ZŠ
 
- konzultace a kurzy pro předškolní děti a jejich rodiče - např. Předškoláček, Pohádková jóga pro děti
 
- problematika školní neúspěšnosti
 
- raná péče - nasměrování na specializované odborníky podle typu postižení
 
 
PRO UČITELE ZŠ
 
- tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 
 
PRO STUDENTY
 
- korekce bakalářských a diplomových prací
 
- konzultace při zpracování seminárních prací z oboru speciální pedagogiky


Odlehčovací rekreační pobyty

Odlehčovací pobyty pro děti :
 
A)    Víkendový pobyt v přírodě o letních prázdninách
 
B)    Týdenní pobyt v přírodě o letních prázdninách