O nás

"Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní."
                                                                Platón

 

Mgr. Petra Tuháčková

učitelka I. st. ZŠ
speciální pedagog
 

STUDIUM

UK v Praze – Pedagogická fakulta – katedra Primární pedagogiky - Učitelství pro I.st. ZŠ
UK v Praze -  Pedagogická fakulta - katedra Speciální pedagogiky – Psychopedie
UK v Praze – Pedagogická fakulta - katedra Speciální pedagogiky - Etopedie

 

PROFESNÍ ROZVOJ A KURZY

2024 Čtením a psaním ke kritickému myšlení
2023 Diferencovaná výuka v 1. ročníku
2023 Motivace ve školní třídě
2023 Základy krizové komunikace
2022 Škola jako bezpečné prostředí - vyhodnocování rizik a jejich předcházení
2022 Jak na slovní druhy
2022 Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a výchovný styl učitele
2022 Čtením a psaním ke kritickému myšlení
2022 AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník
2021 Jak na genetickou metodu výuky čtení a psaní
2021 Teambuildingové hudební aktivity pro ráci v kolektivu
2020 Bezstarostné roky - kroky a krůčky (před)školáka do lavice
2020 Formativní hodnocení a formativní vyučovací metody
2019 Manipulace v jednání
2019 Bezpečné klima ve škole
2019 Mluvnické kategorie, podstatná jména
2019 Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku
2019 Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice
2018 Nápady pro starý papír (využití v předmětech- PČ, VV, TV, HV, ČJ - 1.st.ZŠ)
2018 Test znalostí GDPR
2018 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole
2017 Matematika Hejného na 1.stupni ZŠ
 
2016 - 2017 Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, učitele praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy, učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři, učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

2016 Jak pracovat s dětmi s ADHD
2015 Muzikoterapie v klinické praxi
2015 Matematika Hejného v mateřských školách - I., II.
2015 Výchova lektora v metodice Sfumato
2014 Rozvoj lektorských dovedností v metodice Sfumato
2014 Výchova a vzdělávání dítěte s Aspergerovým syndromem
2014 Sfumato - metoda splývavého čtení
2013 Výtvarná výchova tvořivě I.
2013 Tvořivá škola – Předslabikářové období
2013 Řečová výchova- náprava řečových vad
2012 Interaktivní tabule v MŠ – II.
2011 Hudebně terapeutické postupy ve výchově dětí a mládeže
2011 Interaktivní tabule v mateřské škole
2011 Sociální učení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty
2006 Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS
2006 Tvoříme učební plán ZŠ v ŠVP
2005 Tvorba škol.vzdělávacího programu a jeho aplikace
2003 Uplatnění facilitačních technik rehabilitační péče
2002 Metody vyučování čtení
2002 Matematika na 1.st. ZŠ
2002 Genetická metoda čtení v praxi
1998 Organizace a metody práce v pomocné škole
 

PRAXE

Ve speciálním školství od r.1996 - 2016,
v základním školství od r.2016.